• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14

ЗА НАС

„Гама мотори Сливен“ – ООД е на пазара с традиционните си продукти и нов технологичен стил  от 1999г. Дружеството има стратегия за развитие и утвърждаване   на продуктова специализация в електродвигатели и електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ , за механизация и автоматизация на технологичните процеси.

„Гама мотори Сливен“ – ООД – разполага с обща разгъната площ от 2000 м2.

Дружеството произвежда  електродвигатели и електрозадвижвания както за страната така и за чужбина , като експортният дял е около 80 %.

 

ГАМА МОТОРИ ООД е основана през Април 1999 от инж. Николай Николов. Компанията е естествено продължение на опита натрупан в продължение на 25 години произдовство, технологии и научни изследвания на постояннотокови двигатели в ДИНАМО – СЛ АД.
ГАМА МОТОРИ ООД е търговско дружество със 100% частен капитал. Фирмата притежава 2000 кв. м. работна площ.
Компанията е ориентирана в производството на високо-моментни мощни двигатели за основни движения на метало-режещи машини и постояннотокови сервомотори с постоянен магнит.
Постоянно се извършва качествен контрол, който включва както материалите, така и готовите изделия. Гордостта на компанията са нейните високо-квалифицирани експерти, които реагират адекватно на бързопроменящите се условия на пазара.
ГАМА МОТОРИ ООД изнася продукцията си главно в Русия, Украйна, Турция, Гърция, Франция и т.н.