• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14

ВИСОКОМОМЕНТНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОТ СЕРИЯТА МТА И МТ

 

Високомоментните електродвигатели от серията МТА и МТ  са част от високомоментните електрозадвижвания и са предназначени за подавателните механизми на металорежещите машини с ЦПУ, за роботи, трансманипулатори и др. Елекродвигателите отговарят на изискванията на IEC34-5, IEC34-7, IEC 72-1.

Всички електродвигатели от тази серия се изпълняват с вграден тахогенератор -20V/1000 min-1 и датчик за температурна защита. В зависимост от изикванията на клиента е предвидено вграждането на:

– безлуфтова електромагнитна спирачка;

– датчик за ъгловото положение на вала – резолвер

– датчик за ъгловото положение на вала – пульс-кодер 1024 имп./об.;  2000 имп./об. или 2500 имп./об.

Технически данни на електродвигателите  тип МТА и МТ

Для таблицы РУССКОГО ЯЗЫКА, нажмите ЗДЕСЬ

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИТЕ ОТ СЕРИЯТА МТА И МТ

 

Для таблицы РУССКОГО ЯЗЫКА, нажмите ЗДЕСЬ