• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14

Тахогенератор тип Т5-10

 

Постояннотоковите тахогенератори тип Т5-10 се използват за измерване на  честотата на въртене на електродвигателите. Тези тахогенератори се използват в електродвигателите серии PI, PC и 3PI12.

КОНСТРУКЦИЯ

Възбуждение -> чрез постоянни магнити тип alnico
Посока на въртене -> реверсивна
Конструктивно изпълнение -> Фланец (Изпълнение А) / ->С кух вал (Изпълнение В)
Клас на изолацията -> F(155ºС)
Степен на защита -> IP 44 (за Изпълнение А)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Тахогенератор Т5-10 Изпълнение А

Тахогенератор Т5-10 Изпълнение В

Тахогенератор МТ-6

Постояннотоковият тахогенератор тип MT-6 се използва за  измерване на честотата на въртене на електродвигателите. Основно той се използва в электродвигателите серии МР112 и МР132, когато максималната частота на въртене е по-висока от 4000min-1.

 

КОНСТРУКЦИЯ

Възбуждение                             – чрез постоянни магнити тип alnico
Посока на въртене                    – реверсивна
Конструктивно изпълнение      – с кух вал
Клас на изолацията                  – F(155ºС)
Степен на защита                     – IP 00

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Тахогенератор МТ-6. Габаритни размери:

 

Для таблицы РУССКОГО ЯЗЫКА, нажмите ЗДЕСЬ

Тахогенератор 4Р

Постояннотоковият тахогенератор тип MT-6 се използва за  измерване на честотата на въртене на електродвигателите. Основно той се използва в электродвигателите серии МР112, МР132 и МТА когато максималната частота на въртене не превишава 4000min-1.

 

КОНСТРУКЦИЯ

Възбуждане                               – чрез постоянни магнити тип alnico
Посока на въртене                    – реверсивна
Конструктивно изпълнение      – с кух вал
Клас на изолацията                  – F(155ºС)
Степен на защита                     – IP 00

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: