• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14

Комплексните електрозадвижвания ТС2000REV са предназначени за главното движение на металорежещи машини с ЦПУ и други производствени механизми.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

  • безтрансформаторно присъединяване към мрежа 380V;
  • двузонно регулиране на скоростта;
  • двуконтурна регулираща структура с подчинен контур на котвения ток;
  • ПИ регулатори на тока на котвата, възбуждането и скоростта;
  • възможност за двукратно претоварване по момент;
  • възможност за двустепенно ограничение на момента с помощта на външен сигнал;
  • номинална мощност до максималната честота на въртене;
  • компактна конструкция.

Tиристорните преобразователи от серията TC2000REV осигуряват реверс на напрежението на котвата на двигателя, двузонно регулиране на скоростта и  двукратно  динамично претоварване.

Притежават широк комплекс от защити и сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Захранващо напрежение   3 x 380 V / 50 Hz
Maксимално котвено напрежение   440 V
Максимално напрежение на възбуждането   320 V
Номинален котвен ток   12 ÷ 200 A
Максимален ток на възбуждането   6 ÷ 10 A
Управляващ сигнал   0±10 V
Диапазон на регулирането   1: 1000
Режим на работа   продължителен (S1)
Степен на защита   IP 00

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для таблицы РУССКОГО ЯЗЫКА, нажмите ЗДЕСЬ

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ТИРИСТОРНИТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ:

Для таблицы РУССКОГО ЯЗЫКА, нажмите ЗДЕСЬ