• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14
Block
Когато технологиите срещнат бъдещето!

Ние държим на качеството, прецизността и новите технологии!

гама мотори
Устойчивост
Сигурни решения
Производствена база
3 производствени цеха
Продуктова гама
Развитие на технологични продукти
Сервизна дейност
Поддръжка и ремонт

 

 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ И ДЕЙНОСТИ

 

 

СИГУРНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ

 

 

РАЗВИТА БАЗА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕХОВЕ

 

Гама Мотори ООД разполага с ТРИ производствени цеха: Цех пресов – заготвителен, Цех механични обработки, Цех бобинаж , монтаж и изпитания на електродвигателите.

 

РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

 

 

Компанията е специалист в производството на електродвигатели и електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ , постояннотокови електродвигатели, безчеткови електродвигатели, серводвигатели, тахогенератори и др.

 

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

 

 

Компанията извършва ремонт на електродвигатели в много широк спектър от мощности . В най-кратки срокове се ремонтират както различни видове постояннотокови електродвигатели , така и асинхронни и синхронни електродвигатели.

 

ИЗНОС В ГОЛЕМИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

 

 

Гама Мотори ООД произвежда електродвигатели и електрозадвижвания както за страната така и за чужбина, като експортният дял е около 80%.  Производството на компанията е насочено основно за износ в Русия, Украйна, Беларус, Германия, Франция и Естония.

 

Когато технологиите срещнат бъдещето

Ние държим на качеството, прецизността и новите технологии. 

,

Нашите партньори