• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14

Официален Представител за Русия:
ООО “Альфа-Комплект”
115404, Москва, ул. 1-я Стекольная, д7, стр. 1
Tel./fax: +7 (499) 685-11-89
e-mail: info@alfa-komplekt.com
www.alfa-komplekt.com

Официален Представител за Украйна:
EURO-CONTRAKT
18008 Cherkassi, Desantnikov, 4, Str.,
phone/fax: +38 (0472) 382871
email: trade@ek.ck.ua
www.ek.ck.ua